Graphical Representation of Statistical Data Series As A Proof of “Quality” in Production Systems

Eng., math. Adriana Alexandru
Math. Roxana lon
Eng. Adriana Stanciu
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea abordează asigurarea calității în sistemele de producție. Sunt definite noţiuni de calitate a producției, calitatea produselor precum şi noțiuni referitoare la controlul proceselor industriale, controlul produselor şi interacțiuni cu alte componente ale întreprinderii. Se pune accent pe prelucrările statistice, specifice controlului de calitate, care se pot automatiza prin introducerea tehnicii de calcul.

Keywords: calitate, diagrame de control, caracteristici operative, control statistic CSP.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Adriana Alexandru, Roxana lon, Adriana Stanciu, Graphical Representation of Statistical Data Series As A Proof of “Quality” in Production Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 27-33, 1998.