Geographical Information System – A Management Tool

Math. Angela Ioniţă
Eng. Ştefan Elian
Eng. Marius Niţu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Sistemele de Informare Geografică (SIG) (Geographical Information System (GIS)) au devenit instrumentul esenţial pentru planificarea şi managementul resurselor naturale, sistemelor spațiului amenajat. Aceasta presupune: colectarea datelor şi proceduri de intrare, memorarea unei baze de date voluminoase, analiza şi modelarea datelor şi posibilităţi de vizualizare. SIG (GIS)-urile sunt disponibile, atât pentru microcalculatoare, cât şi pentru microcalculatoare şi mainframe.

Keywords: Sistem de Informare Geografică (SIG) (Geographical Information System (G1S)), analiza datelor, modelare, proces “remote sensing”, prelucrare imagine, baze de date geografice, entităţi geografice, entităţi grafice, entităţi nongrafice, raster, vector.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Angela Ioniţă, Ştefan Elian, Marius Niţu, Geographical Information System – A Management Tool, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(3), pp. 25-38, 1993.