Genetic Algorithms – From Reality to Expectations

Math. Florin Buzuloiu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: În articol se trec în revistă principiile generale de construire a Algoritmilor Genetici, operatorii folosiţi şi modul de lucru în cadrul modelării unei probleme ca algoritm genetic, deci ca un program de evoluţie. Este prezentată apoi rezolvarea unei probleme de planificare a experiențelor din domeniul cercetării experimentale printr-un algoritm genetic elitist cu imigrare/emigrare şi concluziile simulărilor efectuate. În final, se propun câteva domenii în care autorul consideră că abordarea prin tehnica algoritmilor genetici ar fi benefică.

Keywords: Algoritmi Genetici (AG), programe de evoluție, statistică matematică, simulare, euristică.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Florin Buzuloiu, Genetic Algorithms – From Reality to Expectations, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 4(4), pp. 23-28, 1994.