Generalities for Macromedia Flash

Mironela Pîrnău

„Dimitrie Cantemir” Christian University of Bucharest

Abstract: În lucrare se prezintă generalități despre programul MacroMedia Flash, care este cel mai utilizat program pentru crearea animațiilor ce pot fi introduse într-o pagină Web. Programul MacroMedia Flash a fost conceput și utilizat ca software de desenat. În timp, programul a evoluat și a devenit un program de animație, care poate fi utilizat și ca program de desenare.

Keywords: scenă, timeline, grid, paint bucket, ink bottle, arrow, subselection.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Mironela Pîrnău, Generalities for Macromedia Flash, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 15(2), pp. 89-96, 2005.