General Model for Automatic Control of Hierarchical Electroenergetical Systems

Eng. Cătălin Dumitriu
Eng. Lucia-Cristina Dumitriu

Abstract: Sistemele electroenergetice actuale, constituite într-o clară structură ierarhizată, puternic informatizate, sînt pregătite pentru ca într-un viitor destul de apropiat să se supună legilor stricte ale conducerii automate, care să scoată cel puţin deciziile curente, operative, sub incidenţa impreciziei și stărilor emoţionale caracteristice operatorilor umani. Programele complexe de conducere automată vizează atît creşterea fiabilităţii funcţionării instalaţiilor electrotehnice și a manevrelor de exploatare necesare, cît și obținerea optimului economic al regimurilor de scurtă sau de lungă durată, normale şi tranzitorii.
În aceste condiţii, datorită complexităţii extreme a proceselor conduse, este necesară o ierarhizare şi a sistemelor de comandă pe subsisteme şi, de asemenea, a funcţiilor directe ale programelor de urmărire și previziune ale stărilor, într-o viziune de acţiune descentralizată, coordonată de Dispecerul Energetic Naţional.
Lucrarea reprezintă prima încercare de sinteză a problematicii conducerii automate a sistemelor electroenergetice mari, conduse descentralizat, realizată în ţară sub forma unor strategii de comandă, constituite cu ajutorul facilităţilor oferite de calculatoarele moderne de foarte mare capacitate. De asemenea, se prezintă rezultatele de etapă într-o cercetare întreprinsă de mai mulți ani și în care se vor integra tot mai multe opţiuni tehnice realizate sau în curs de realizare în țară, în domeniul conducerii sistemelor electroenergetice interconectate.

Keywords: Sisteme ierarhizate, conducere automată, comandă descentralizată, robusteţe.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Cătălin Dumitriu, Lucia-Cristina Dumitriu, General Model for Automatic Control of Hierarchical Electroenergetical Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 63-66, 1992.