Fuzzy Techniques-Based Cost Prediction Algorithm

Prof. Dr. Eng. Marcel Dragoș Stoica
PhD stud. Carmen-Elena Mincu

Academy of Economic Studies

Abstract: În lucrare se prezintă un algoritm vag de prognoză a preţului în condiţiile economiei de piaţă. S-au definit două concepte vagi şi anume: utilitatea unui produs şi cererea potenţială a consumatorilor pentru un produs. Preţul la un moment dat t este egal în sens vag cu preţul la momentul anterior t-1 corectat cu raportul cerere potenţială-ofertă, utilitatea produsului și un coeficient de solvabilitate-distribuţie. Algoritmul permite calculul beneficiilor producătorului, precum şi al investiţiilor în creşterea capacităţii pentru produsele la care raportul cerere potenţială-ofertă este mare. Din experimentarea algoritmului s-a pus în evidență faptul că, după cîteva investiţii succesive, scade raportul cerere potenţială-ofertă, ceea ce are ca efect o “calmare” a creșterii preţurilor.

Keywords: cerere solvabilă, cerere potenţială, masă monetară, împrumuturi, rambursări, ofertă, resurse băneşti, coeficient de solvabilitate-distribuţie, raport cerere ofertă, utilitate, egalitate (echilibru) în sens vag.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Marcel Dragoș Stoica, Carmen-Elena Mincu, Fuzzy Techniques-Based Cost Prediction Algorithm, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 47-52, 1993.