Fuzzy Sets Theory: Applications in Energetics

Eng. Daniela Andone
Eng. Radu Dobrescu, PhD
Eng. Sergiu Stelian Iliescu, PhD

Politehnica University of Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă aplicații ale tehnologiei fuzzy în conducerea, proiectarea, operarea şi managementul proceselor energetice. Articolul include o expunere a elementelor fundamentale ale teoriei mulțimilor fuzzy. Sunt prezentate aplicaţii bazate pe tehnologia fuzzy în controlul proceselor energetice, în planificarea distribuției de energie, în managementul echipamentelor de rezervă, în cazul sistemelor cu structura necunoscută, fluctuații de parametri, incertitudine asupra datelor. Scopul lucrării este de a demonstra că metodologia fuzzy conferă un aport de siguranţă în rezolvarea problemelor dificile cu care se confruntă sistemele energetice.

Keywords: sisteme fuzzy, mulțimi fuzzy, controller fuzzy, sistem energetic.

Vew full text

CITE THIS PAPER AS:
Daniela Andone, Radu Dobrescu, Sergiu Stelian Iliescu, Fuzzy Sets Theory: Applications in Energetics, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(3), pp. 5-10, 2000.