Fuzzy Sets: A Model

Prof. Dr. Math. Paul Flondor

Politechnical Institute of Bucharest

Abstract: În lucrarea de faţă se studiază unele aspecte ale “conjecturii Negoiţă”: mulțimile fuzzy sînt mulţimi ordonate. Se încearcă o abordare generală a relaţiilor de ordine implicate într-un asemenea model.

Keywords: mulțimile fuzzy, relaţie de ordine, topos, experiment fuzzy.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Paul Flondor, Fuzzy Sets: A Model, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 45-46, 1992.