From Individual Values to Pseudospectra

Diana Sima
Faculty of Mathematics
University of Bucharest

Abstract: Această lucrare conţine o prezentare concisă a celor mai importante cunoştinţe legate de abordarea clasică a problemei valorilor proprii, dar şi a celor din ramura mai tânără a pseudospectrelor. Viziunea teoretică, matematică, asupra subiectelor propuse, se îmbină cu elemente legate de partea computaţională, algoritmică. Astfel, în cadrul prezentării problemei standard a valorilor proprii, un loc important îl ocupă algoritmul QR de determinare a valorilor proprii ale unei matrici. În secţiunea rezervată pseudospectrelor sunt detaliate metodele folosite pentru simplificarea calculelor necesare pentru obținerea imaginii grafice a pseudospectrelor.

Keywords: algoritmul QR, descompunere după valorile singulare, descompunere QR, matrice normală, metoda puterii, metoda puterii inversei, pseudospectre, spectru, valoare proprie, vector propriu.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Diana Sima, From Individual Values to Pseudospectra, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(1), pp. 57-66, 2000.