Fractal Transformation Compression

Creatorii de software știu că multe reprezentări din memorie a unor imagini color şi dinamice la monitor suprasolicită sistemele de calculator: cerinţele de memorare sînt prea mari.
Imaginile video dinamice generate de computer, a căror calitate corespunde cu aproximaţie celei aferente televiziunii SUA, solicită cca. 22 MByte de date pe secundă. Peste această valoare, posibilităţile de transmitere ale reţeletor actuale locale şi extinse sînt mult limitate de accesul comun la datele grafice prin linii de rețea sau de telecomunicaţii.
Soluţia o reprezintă reducerea spaţiului din memorie şi de transmitere prin compresia de date. Tehnicile recente (de ex. comanda Unix “Compress”) conduc doar la anumite compresii, de obicei nu mai mari de 2 la 1. Cu tehnici speciale se pot obţine raporturi de compresie de la 30 la 1.
Două din aceste metode – una a Joint Photographic Experts Group (JPEG) şi una a Motion Picture Experts Group (MPEG) – sînt deja în stadiul de a devein standarde industriale. Aceste tehnici de compresie, deja cunoscute au o serie de dezavantaje, cum sînt pierderea unei redări exacte, incapacitatea de a îmbunătăţi descompunerea imaginii şi niveluri de compresie nesatisfăcătoare pentru descompuneri complexe de imagini.
Tehnica de compresie care va fi descrisă în continuare pentru compresia fractală a imaginii atinge procente foarte ridicate în păstrarea decompresiei scalate și a pierderii controlate a calităţii imaginilor. […]

Translation and processing:
Gabriel Sonea
The Institute for Research in Informatics

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Gabriel Sonea, Compresie cu transformare fractală (Fractal Transformation Compression), (translation and processing), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(1), pp. 74-76, 1992.