Forerunner of Information Revolution in Romania

Eng. Ştefan Iancu, PhD
The Romanian Academy

Edificarea societății globale informaţionale este un obiectiv comunitar strategic, a cărui realizare presupune o strânsă colaborare între factorii guvernamentali, de cercetare şi de producție, atât la nivel european, cât şi la cel al fiecărei țări. În urma întâlnirii Grupului celor 7 de la Bruxelles (februarie 1995), acest obiectiv strategic a devenit mondial.

Aniversarea a 25 de ani de activitate a Institutului de Cercetări în Informatică are loc într-o perioadă de efervescenţă de căutări a celor mai bune modalităţi care, în condiţiile actuale, concrete, din ţara noastră să conducă la rezultate optime în racordarea României la eforturile europene şi mondiale de realizare a societății globale informaționale. Pentru a înţelege şi mai bine acest lucru, este obligatoriu să medităm la începuturi şi să-i amintim pe cei care au avut înțelepciunea să promoveze în România ştiinţa şi tehnologia informaţiei, inițiind primele acţiuni în acest scop, cu circa un an înainte ca Academia Franceză să dea prima definiţie ştiinţifică a informaticii (20 aprilie 1967). […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ştefan Iancu, Forerunner of Information Revolution in Romania, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(3), pp. 81-84, 1995.