First Steps in LATEX

George Gratzer 
Birkhäuser, Boston & Springer Verlag, New York, 1999

În ultimii ani, se constată un interes sporit pentru editorul de texte ştiinţifice şi, mai ales, matematice, cunoscut sub numele de LaTeX. Această constatare nu priveşte numai marile edituri care publică reviste de specialitate şi cărți în domeniul matematicii, informaticii, fizicii, ingineriei şi știinţei, în general, ea este valabilă şi pentru organizatorii de congrese şi conferințe ştiinţifice, ca şi pentru participanții la aceste manifestări ştiinţifice, care din ce în ce mai mult impun utilizarea LaTeX-ului în tehnoredactarea computerizată a lucrărilor.

Primii paşi în LaTeX reprezintă pentru matematicieni, informaticieni, fizicieni, ingineri şi, în general, pentru oamenii de știință sau pentru cei care lucrează în domeniul tehnoredactării computerizate, o metodă de însuşire rapidă a acestui produs.

Această carte este capabilă să asigure o introducere rapidă în LaTeX, incluzând şi cerinţele Societăţii Americane de Matematică. astfel încât, după opinia autorului, primul articol poate fi scris după câteva ore.

[…]

eng. Florin Stănciulescu, PhD 
National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Florin Stănciulescu, Review of First Steps in LaTeX, by George Gratzer (Birkhäuser, Boston & Springer Verlag, New York, 1999), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(1), pp. 69, 2000.