Features Representation and Transformation Through Graph Grammars

Math. Gabriela Dăncescu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Articolul îşi propune să introducă anumiţi termeni conceptuali pentru trăsături şi restricții geometrice, să prezinte în detaliu o gramatică de grafuri utilizată pentru reprezentarea şi manipularea trăsăturilor şi să descrie o strategie de cuplare a analizei sintactice a gramaticii de grafuri cu tehnici bazate pe cunoştinţe, pentru transformarea trăsăturilor. Se vor prezenta, de asemenea, şi tehnici de rezolvare a restricţiilor şi exemple de aplicare a raționamentului bazat pe trăsături în vederea transformării trăsăturilor.

Keywords: gramatici de grafuri, reprezentare şi transformare trăsături, analiza sintactică şi semantică în gramatica de grafuri, grafuri de trăsături.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Dăncescu, Features Representation and Transformation Through Graph Grammars, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(2), pp. 31-38, 1995.