Features Modelling, Recognition and Extraction in Concurrent Engineering Systems

Econ. Claudia Ionescu
Eng. Constantin Vasiliu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: În articolul de faţă, se prezintă o dezvoitare relativ nouă în CAD/CAM privind modelarea, recunoaşterea şi extragerea de trăsături în sistemele de inginerie concurentă. Sunt evidențiate de asemenea metodele avansate de modelare a solidelor, reprezentările trăsăturilor, tehnici de recunoaştere pentru modele B-rep şi CSG, de recunoaştere a formelor, rețele neuronale şi conversia trăsăturilor.

Keywords: trăsătură, modelare prin trăsături, modelare a solidelor, reprezentare trăsături, CAD/CAM, rețele neuronale.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Claudia Ionescu, Constantin Vasiliu, Features Modelling, Recognition and Extraction in Concurrent Engineering Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(2), pp. 13-22, 1995.