FAST Technique Based Analysis of Global Sensitivity of A Chemical Reactor (The Fourier Amplitude Sensitivity Test)

Eng. Ştefan Ungureanu, PhD
Eng. Florina Ungureanu

Faculty of Industrial Chemistry
“Gh. Asachi” Technical University, Iași

Abstract: Analiza sensibilităţii globale, ASG, a unui sistem are drept scop determinarea gradului în care abateri aleatoare ale mărimilor independente ale sistemului, într-un domeniu de incertitudine cunoscut, influențează observabilele sistemului. Spre deosebire de analiza sensibilităţii locale, ASG ia în considerare atât domeniul de incertitudine, cât şi proprietăţile statistice ale mărimilor independente, calculând un tip de sensibilităţi medii [1]. În continuarea lucrării [1], în care se trec în revistă, se clasifică şi se caracterizează metodele care sunt încercate pentru abordarea problemelor ASG, în lucrarea de faţă se dezvoltă metoda FAST (The Fournier Amplitude Sensitivity Test), metodă care a dat rezultate în studiul sistemelor pur chimice. După prezentarea ideii esențiale şi a bazei teoretice ale metodei FAST, se detaliază algoritmul de calcul, aducând corecții necesare la informaţiile din bibliografie. Se aplică apoi metoda FAST la ASG a unui sistem chimico-ingineresc, în particular a unui reactor chimic multitubular pentru procese puternic izoterme. Calculele sunt particularizate pentru reactorul catalitic utilizat în hidrogenarea benzenului, pentru care se dispune atât de un model matematic validat, cât şi de analiza sensibilităţii locale, studiate în lucrările anterioare [2,3].

Keywords: Sisteme dinamice, sensibilitate, modelare matematică, conducere automată, optimizare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ştefan Ungureanu, Florina Ungureanu, FAST Technique Based Analysis of Global Sensitivity of A Chemical Reactor (The Fourier Amplitude Sensitivity Test), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(3), pp. 55-66, 1995.