Factors of Influence and Evolutions in Systems Analysis, Modelling and Simulation in Computer Based Industrial Automation

Eng. F. G. Filip, PhD

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: În lucrare, se urmărește prezentarea, într-o abordare multidisciplinară, a unor evoluții extrem de rapide în dezvoltarea de sisteme care automatizează într-o manieră integrată funcţiile de producţie, concepție și economice din industria zilei de azi. Se evidenţiază influenţele exercitate de factori exogeni (sistemele de fabricaţie) şi endogeni (din interiorul disciplinelor care compun ştiinţa și tehnologia informaţiei) asupra soluţiilor de sistem, cât și asupra interacțiunilor dintre acești factori,

Keywords: automatizare, comunicaţii, fabricaţie, integrare, orientare pe obiecte, sisteme ierarhizate.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
F. G. Filip, Factors of Influence and Evolutions in Systems Analysis, Modelling and Simulation in Computer Based Industrial Automation, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 4(2-3), pp. 27-32, 1994.