ESPRIT Programme – Its Relations to European Research

Part I: Overview of European research

Dr. Math. Florin Păunescu

National Commission for Informatics

1. History

 Înainte de 1980, Comunitatea europeană a iniţiat acțiuni de cercetare relativ disparate, limitate la domeniile cărbunelui, oţelului şi energiei nucleare. Necesitatea coordonării într-o structură globală a ştiinţei şi cercetării a fost percepută cu oarecare întîrziere, la începutul deceniului trecut. Au urmat o serie de evenimente într-un ritm mereu accelerat:

– primul program-cadru (1984-1987) introduce pentru prima oară o planificare pe termen scurt a acţiunilor de cercetare și dezvoltare tehnologică la nivel comunitar;

– în 1987 are loc revizuirea tratatului CEE prin Actul Unic, adăugîndu-se o secțiune specială (Titlul VI, articolul 130f – 130g) care ridica politica în domeniul cercetării-dezvoltării la acelaşi nivel cu domeniile economic şi social;

– în acelaşi an se naște al doilea program-cadru care reprezintă un pas decisiv spre o strategie globală în cercetare-dezvoltare; durata, 1987-1991;

– perspectiva integrării (Marea Piaţă Unică) cu scadenţa la 1 ianuarie 1993 constituie un vector suplimentar de accelerare; astfel, al treilea program-cadru este declanşat în 1990, înainte de încheierea celui de al doilea, întinzîndu-se pînă în 1994.

[…]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Florin Păunescu, ESPRIT Programme – Its Relations to European Research, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 11-16, 1992.