Equivalence Between the Neuronal Networks with Radial Base – Functions and Fuzzy Regulators: an Elkan’ s Paradox Interpretation

Eng. Cezar Ionescu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă un punct de vedere asupra legăturii dintre regulatoarele fuzzy şi logica fuzzy, încercând să dea o rezolvare a paradoxului lui Elkan. În acest scop, se demonstrează echivalența dintre reţelele neuronale cu funcţii de bază radiale şi regulatoare fuzzy şi se dă o interpretare acestei echivalenţe.

Keywords: mulțimi fuzzy, sisteme de control fuzzy, învățare nesupervizată/supervizată, rețele neuronale, funcţii radiale.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Cezar Ionescu, Equivalence Between the Neuronal Networks with Radial Base – Functions and Fuzzy Regulators: an Elkan’ s Paradox Interpretation, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(4), pp. 63-70, 1995.