Electronic System for Container Movement Management in Multimodal Transport at Terminal Levels – System Functions

Gabriela Rodica Hrin

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Sistemul electronic de gestionare a circulației containerelor în transportul multimodal, la nivelul terminalelor de containere, realizat prin contractul RELANSIN 1624/2001, a implementat două tipuri de funcțiuni, unele orientate spre administrarea sistemului care asigură fiabilitatea, flexibilitatea și integritatea acestuia și altele orientate spre servicii oferite utilizatorilor pentru înregistrarea în sistem, crearea, comunicarea și gestionarea mesajelor EDIFACT. Detalii la nivelul fiecărei funcții sunt prezentate în cadrul articolului.

Keywords: transport multimodal de marfă, terminal de containere, mesaje EDIFACT pentru transport, Internet, schimb electronic de date, administrare, utilizator.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Rodica Hrin, Electronic System for Container Movement Management in Multimodal Transport at Terminal Levels – System Functions, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 14(4), pp. 60-62, 2004.