East Meets West: Scientific and Technological Co-operation within a Larger European Context

Eng. Gabriel Sonea

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Apelul pentru propuneri, conform schemei Comunităţii Europene referitoare la cooperarea ştiinţifică şi tehnologică cu țările central- şi est-europene, care s-a finalizat la data de 7 august 1992, a cunoscut o participare care a depășit toate aşteptările. În total, au fost recepționate 11.750 propuneri pentru șase direcţii de activitate: mobilitate (477%), reţele (4%), conferinţe (14%), proiecte comune de cercetare (22%), participare la programele Comunităţii (7%) şi participare la COST (6%). Acestea au condus la o suprasubscriere, multiplicată cu un factor de patru pentru mobilitate, 50 pentru reţele şi conferinţe şi 65 pentru proiectele comune de cercetare. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Gabriel Sonea, East Meets West: Scientific and Technological Co-operation within a Larger European Context, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(2), pp. 78, 1993.