e-Content Management: The SINRED Project

Doina Banciu

National Institute for Research and Development
in Informatics, ICI Bucharest

Cristina Albu

University of Bucharest

Abstract: Articolul prezintă realizarea primului sistem național de management al resurselor digitale în știință și tehnologie. Proiectul poartă denumirea SINRED și se bazează pe structuri GRID. Își propune reunirea informațiilor digitale, aflate în baze de date dispersate în instituții publice, unități de învățământ, unități de cercetare. Va crește astfel numărul utilizatorilor on line și volumul documentelor digitale. Obiectivul final derivat constă în asigurarea accesului oricărui utilizator la informația digitală existentă, în mod rapid și eficient, indiferent de locul stocării.

Keywords: e-content, bibliotecă digitală, structură GRID, sistem național de management pentru resurse digitale.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Doina Banciu, Cristina Albu, Managementul e-Content: Proiectul SINRED, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(1), pp. 77-94, 2006.