Dynamical Systems, Control, Coding, Computer Vision. New Trends, Interfaces and Interplay

Picci, G., D. S. Gilliam (Editori)
Birkhäuser Verlag A.G., Basel, 1999, 564 p. (Hardcover)

Acest volum conține versiunea extinsă a lucrărilor prezentate la Simpozionul de Teoria Matematică a Rețelelor și Sistemelor (MTNS’98), care a avut loc la Padova, Italia, în iulie 1998. Este o lucrare de referință pentru oricine este interesat de analiza, proiectarea și ingineria sistemelor.

Teoria sistemelor, controlului și a rețelelor a permis dezvoltarea multora dintre tehnologiile moderne. Impactul este vizibil, în ultimii 50 de ani, prin expansiunea și realizările din domeniile aerospațial și cel al industriei aviației, prin aplicațiile automatizării proceselor și ale întreprinderilor industrial, roboților și ale analizei și sintezei semnalelor de comunicații și, mai recent, în domeniul finanțelor, pentru a numi aplicațiile cele mai vizibile.

[…]

Eng. Florin Stănciulescu, PhD
National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Florin Stănciulescu, Review of Dynamical Systems, Control, Coding, Computer Vision. New Trends, Interfaces and Interplay, by Picci, G., D. S. Gilliam (Editors), (Birkhäuser Verlag A.G., Basel, 1999, 564 p.), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(3), pp. 89, 1999.