Drilling Activity Automation – Drilling Tool Modelling (Part I)

Senior Lect., Eng. Vasile Cîrtoaje, Asist. Lect., Eng. Otilia Cangea

Petroleum and Gas Institute of Ploiești

Abstract: Garnitura de prăjini de foraj constituie un subsistem din componența sistemului automat de avans al sapei și a sistemului automat de manevră (de introducere şi extragere a sapei), avînd o influenţă determinantă asupra comportamentului dynamic al obiectului condus, deci asupra performanţelor dinamice ale celor două sisteme automate, Plecînd de la acest fapt, lucrarea abordează problema modelării analitice a garniturii și a transformării modelului primar (sub forma unei ecuaţii diferențiale cu derivate parţiale în care mărimile de intrare definesc condiţiile la limită) într-un model multivariabil, explicit de tip intrare-ieşire, care să evidenţieze componentele aperiodice și componentele oscilant-amortizate, specifice dinamicii garniturii și, totodată, să poată fi simplificat prin neglijarea armonicelor de ordin superior.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Vasile Cîrtoaje, Otilia Cangea, Drilling Activity Automation – Drilling Tool Modelling (Part I), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(2), pp. 57-64, 1993.