Distributed and Heterogeneous Databases

Math. Alexandra Galatescu

Institute for Research in Informatics

Abstract: Acest articol sintetizează cele mai importante aspecte din domeniul bazelor de date distribuite și eterogene, care este foarte puţin cunoscut și abordat în țara noastră, atît de cercetători, cît şi de proiectanți de aplicaţii complexe. Acest domeniu poate fi abordat, atît din punct de vedere teoretic, ca un domeniu important în cercetarea fundamentală a bazelor de date care interferează cu alte domenii importante ca: bazele de date de noua generaţie, inteligenţa artificială, sisteme paralele etc., cît şi din punct de vedere practic, ca un set de instrumente. medii şi arhitecturi care facilitează distribuirea datelor şi aplicaţiilor din domenii foarte variate ca: sisteme industriale, sisteme informatice de întreprindere sau macroeconomice, sisteme tranzacţionale și în timp real, contabilitate bancară transnaţională, sisteme de apărare naţională, poștă, telecomunicaţii etc. Articolul prezintă succint stadiul actual în cele două direcţii: cercetare şi producţie, încercînd pe de o parte să informeze, iar pe de altă parte să polarizeze atenţia şi preocupările cercetătorilor și ale potentialilor utilizatori asupra acestui domeniu.

Keywords: Baze de date distribuite şi eterogene, sistem de multibaze de date, baze de date federate, eterogenitatea resurselor, autonomia locală, SGBD-uri distribuite, medii și arhitecturi distribuite, monitoare tranzacționale, arhitecturi client-server, standardizare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Alexandra Galatescu, Distributed and Heterogeneous Databases, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 31-36, 1993.