Discrete event systems – promising field of modern automatic control

Prof. Dr. eng. Sergiu Călin

Polytechnic Institute of Bucharest

Abstract: Lucrarea evidenţiază perspectivele importante pe care le deschide pentru automatică abordarea domeniului sistemelor cu evenimente  discrete (SED), care necesită metode specifice de modelare și calcul. Sînt prezentate două dintre categoriile de metode cu utilizare mai largă în acest domeniu – care se află în curs de constituire – metodele grafurilor bipartite cu marcaje dinamice şi metodele bazate pe algebra “max” (algebra dioizilor), fiind subliniate anumite similitudini cu ecuaţiile de stare utilizate pentru sistemele dinamice eşantionate.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Sergiu Călin, Discrete event systems – promising field of modern automatic control, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(1), pp. 31-33, 1991.