Discrete Event Systems: Modelling and Control

S. Balemi, P. Kozák, P. Smedinga (Editors)
Birkhäuser Verlag AG, Basel, Switzerland, 1993, 230 pages

Cercetarea în domeniul sistemelor cu evenimente discrete (prescurtat SED) este motivată de aplicațiile în  sistemele flexibile de fabricaţie, în reglarea traficului şi în proiectarea şi verificarea software în timp-real, pentru a nu menţiona decît cîteva arii mai importante. Ea constituie un domeniu cu o dezvoltare dinamică și promițătoare, atât a teoriei reglării automate cît şi a informaticii.

SED sînt sisteme cu stări, intrări și ieşiri cu valori ne-numerice. Abordarea modelării și reglării acestor sisteme poate fi – în mare – împărţită în două grupe: prima grupă priveşte proiectarea automată a regulatoarelor, din specificaţiile formale ale cerinţelor logice; cea de a doua grupă se ocupă cu analiza și optimizarea sistemelor, a timpului de așteptare şi a altor performanţe ale SED.

Lucrarea recenzată conţine lucrări selectate, prezentate la Workshop-ul “Sisteme cu Evenimente Discrete” (WODES’92), care a avut loc la Praga, în 26-28 august 1992, în organizarea Institutului de Teoria Informaţiei și Automatizare (Praga), Laboratorul de Reglare Automată al Institutului Federal Elveţian de Tehnologie – ETH (Zürich) şi Departamentul de Informatică al Universităţii din Groningen (Groningen-Olanda). […]

 Florin Stănciulescu, PhD
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Florin Stănciulescu, Review of Discrete Event Systems: Modelling and Control, by S. Balemi, P. Kozák, P. Smedinga (Editors), (Birkhäuser Verlag AG, Basel, Switzerland, 1993, 230 pages), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 87, 1993.