Digital Controller Design for a Thermomicroscopy-cell using Matlab/Simulink

Prof. Eng. Cristian Dumitrache
Valahia University of Târgoviște

Abstract: Prezentăm în acest articol rezultatele proiectării unui regulator digital ce realizează funcția de regulator I-PD pentru o celulă de termomicroscopie [1]. Rezultatele sunt obținute utilizând pachetul de programe Matlab-Simulink [4].
Articolul urmează pașii:

  • alegerea modelului termic al celulei prin identificare;
  • proiectarea regulatorului PID analogic și apoi I-PD și acordarea sa cu metoda Ziegler-Nichols;
  • discretizarea algoritmului utilizând metoda trapezelor (Tustin);
  • alegerea frecvenței de eșantioane și studiul stabilității pe modelul liniar și pe cel neliniar

Keywords: termomicroscopie, regulator PID digital, funcția de transfer, Simulink, frecvență de eșantionare.

View full text

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Cristian Dumitrache, Digital Controller Design for a Thermomicroscopy-cell using Matlab/Simulink, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(3), pp. 15-23, 2002.