Development Support Systems for Concurrent Engineering

Eng. Marinela Călinescu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Articolul de faţă îşi pronune să prezinte arhitectura unui sistem de inginerie concurentă, precum şi o serie de sisteme suport de dezvoltare pe calculator pentru ingineria concurentă.

Keywords: inginerie concurentă, inginerie paralelă, artifact, CEphone, agent, interacţiune a agentului, framework.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Marinela Călinescu, Development Support Systems for Concurrent Engineering, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(2), pp. 49-56, 1995.