Detecting change in the spectral characteristics of numerical signals

Dr. Eng. Theodor D. Popescu

Institute for Research in Informatics

1. Introduction

Problema detectării unor schimbări în modelele stohastice este prezentă în literatura dedicată conducerii automate, prelucrării semnalelor, precum şi statisticii [1-8].
Rezultatele teoriei detecției schimbărilor în astfel de modele se aplică în multe domenii: aeronautică, prelucrarea imaginilor, recunoaşterea vorbirii, geofizică, medicină, detectarea unor incidente pe calea ferată, detectarea scurgerilor în conductele de transport, econometrie etc. În acest cadru, problema segmentării în părţi omogene a unui semnal numeric, sau detectarea schimbărilor bruște într-un astfel de semnal, este una esenţială care apare într-un mod mai mult sau mai puţin explicit. În general, se pot distinge două tipuri principale de probleme [9]:
– segmentarea unui semnal numeric, al cărui model real nu este cunoscut, iar modelul utilizat pentru detectarea schimbării sau saltului reprezintă un simplu instrument pentru delimitarea zonelor de staţionaritate;
– segmentarea unui semnal, reprezentat aproximativ printr-un număr mare de modele; în această situaţie analiza implică utilizarea unor elemente specifice domeniului inteligenţei artificiale. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Theodor D. Popescu, Detecting change in the spectral characteristics of numerical signals, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(1), pp. 34-43, 1991.