Der Computer als intelligentes Arbeitsmittel (The Computer as an Intelligent Working Tool)

Johannes Krötenheerdt

Abt. Wissenschaftspublizistik der MLU Halle-Wittenberg, Halle (Saale), 1991

Lucrarea se constituie ca o prezentare de comunicări şi rapoarte ştiinţifice susţinute la Conferinţa COMPIA (Computerul ca mijloc de lucru inteligent)-91, desfășurată în perioada 24-26 septembrie 1991 în cadrul Universităţii Martin Luther din Halle-Wittenberg.

Scopul preponderent al conferinţei l-a constituit analizarea actualităţii şi complexităţii crescînde ale spectrului de probleme referitoare la prelucrarea distribuită în cadrul sistemelor de comunicare. În consecință, au fost tratate aspectele conceptuale şi practice ale acestui domeniu, luîndu-se în considerare şi noul context social-politic din Europa care are un impact puternic asupra economiilor noilor ţări federale. Acestea cuprind atît performantele hardware şi software cît şi aplicaţiile, specifice domeniilor interesate ale acestor sisteme, în cadrul cărora integrarea noilor rezultate din cercetare în domeniul inteligenţei artificiale, în special în ccea ce priveşte componentele expert, vor conduce la tendințe și posibilităţi tehnice şi tehnologice noi. […]

Gabriel Sonea 
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Gabriel Sonea, Review of Der Computer als intelligentes Arbeitsmittel (Computer as an Intelligent Working Tool), by Johannes Krötenheerdt (Abt. Wissenschaftspublizistik der MLU Halle-Wittenberg, Halle (Saale), 1991), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(1), pp. 82, 1992.