Decision support for sustainable agriculture

Rădulescu Constanța Zoie
radulescu@ici.ro
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest

Abstract: În prima parte a acestui articol se prezintă concepte generale privind Sistemele Suport de Decizie (SSD) și arhitectura unui SSD orientat pe date. Se analizează apoi câteva exemple de SSD (orientate pe date) destinate rezolvării problemelor din agricultură. Se definește conceptul de analiză multidimensională a datelor OLAP (On Line Analytical Processing) și se realizează o comparație între două implementări ale OLAP, ROLAP și MOLAP. Se definesc trei modele multidimensionale prin care se pot analiza diverse probleme legate de agricultura durabilă.

Keywords: Sisteme Suport de Decizie, model multidimensional, OLAP, protecția mediului, agricultură durabilă.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Rădulescu Constanța Zoie, Decision support for sustainable agriculture, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 129-138, 2006.