Criptography and Computational Number Theory

Lam, K., Shparlinski, L, Wang, H.
Birkhäuser Verlag, 2001, 392 pp., Hardcover, Str. 148

Domeniul criptografiei şi al teoriei numerelor a cunoscut, recent, o dezvoltare rapidă, care a făcut subiectul unui workshop în Singapore, noiembrie 1999. Scopul acestui workshop a fost acela de a stimula cercetările ulterioare în domeniul securităţii calculatoarelor şi al informaţiei, ca şi proiectarea şi implementarea unui număr de criptosisteme şi alte sisteme conexe. O altă realizare a workshop-ului a fost aceea de a reuni matematicieni, informaticieni, criptografişti şi ingineri, care lucrează în instituţii academice, industriale şi guvernamentale. Volumul include lucrările prezente la workshop, dar şi câteva lucrări de sinteză. Astfel se regăsesc aici lucrări cu caracter teoretic, tehnic, aplicativ şi experienţe practice din domeniul criptografiei.

Lucrarea reflectă o gamă largă de preocupări în domeniul cartografiei, de la cele mai teoretice până la aplicaţii ale teoriei în domeniul securizării calculatoarelor şi informaţiilor.

Datorită caracterului său specializat, lucrarea se recomandă celor ce lucrează în domeniul criptografiei, dar şi informaticienilor interesaţi în securitatea calculatoarelor şi a informaţiilor, matematicienilor, inginerilor, fizicienilor precum şi cadrelor didactice din facultățile de matematică, calculatoare şi informatică.

eng. Florin Stănciulescu, PhD
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Florin Stănciulescu, Review of Criptography and Computational Number Theory, by Lam, K., Shparlinski, L, Wang, H. (Birkhäuser Verlag, 2001, 392 pp., Hardcover, Str. 148), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(2), pp. 53, 2001.