Contributions to Modeling and Analyzing at Computer Based Training

Carmen Dumitrescu
cdumit2002@yahoo.com
Maritime University of Constanța

Abstract: Lucrarea prezintă rezultate din domeniul etapizării tehnologiei de proiectare a programei destinate unui sistem de instruire asistată de calculator și sunt analizate tehnici folosite în prezent pentru reprezentarea prin matrice relaționale a distribuției dozelor de cunoștințe în programa de instruire asistată de calculator. Se propun noi metode de reprezentare și analiză, bazate pe teoria grafurilor.

Keywords: modelare, instruire asistată de calculator, analiză.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Carmen Dumitrescu, Contributions to Modeling and Analyzing at Computer Based Training, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(3), pp. 25-38, 2006.