Construction of Classification Trees – the ID3 Algorithm

Eng. Lorina Negreanu

“Politehnica” University of Bucharest

Abstract: Achiziția automată de cunoştinţe este unul dintre principalele domenii de aplicabilitate a conceptelor şi tehnicilor de învăţare automată. O metodă eficientă şi deja foarte populară pentru inducerea regulilor de clasificare din exemple este algoritmul ID3 (Quinlan). Prezentul articol descrie algoritmul ID3 şi prezintă o extindere a utilizării sale pentru probleme cu caracter nedeterminist. De asemenea sunt prezentate pe scurt câteva optimizări ale algoritmului, respectiv algoritmii ID3 Generalizat, ID4 şi ID5.

Keywords: arbore de clasificare, atribut, clasă, exemple, mesaj, informaţie, grad de certitudine, nedeterminism, bază de cunoștințe, diagnoză.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Lorina Negreanu, Construction of Classification Trees – the ID3 Algorithm, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(4), pp. 37-44, 1995.