Consistence Evaluation of A Man-machine Interaction Language Using Connectionist Models

econ. Costin Pribeanu, PhD
PhD student, math. Laurenţiu Leuştean
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Confirmarea ipotezei că uşurinţa în învăţare este dependentă de consistenţa limbajului, se poate face pe cale experimentală, testând diferite variante ale aceleiași sarcini de lucru. O modalitate mai puțin costisitoare este utilizarea unei rețele neurale simple, antrenată să învețe o gramatică sarcină-acțiune. În cadrul acestui articol, se prezintă două experimente de acest tip şi o comparaţie a rezultatelor cu cele obținute prin estimare pe baza unei gramatici sarcină-acțiune.

Keywords: interacțiune om-calculator, rețele neurale, gramatici sarcină-acţiune.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Costin Pribeanu, Laurenţiu Leuştean, Consistence Evaluation of A Man-machine Interaction Language Using Connectionist Models, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(3), pp. 40-44, 2000.