Considerations About Software Architecture for Telecommunication Management Networks

Eng. Liliana Dobrică
Politehnica University of Bucharest

Abstract: În cuprinsul articolului, se vor analiza principiile care stau la baza definirii arhitecturii software, a rețelei de gestiune a telecomunicaţiilor (RGT) şi se vor specifica diferitele aspecte ce pot fi considerate în modelarea unei arhitecturi RGT. Structura funcțională, fizică și a modelului informatic reprezintă aspectele principale ce caracterizează modelul standard al arhitecturii. În final, se va studia arhitectura funcțională a acestei rețele, comparativ cu arhitectura de gestiune a sistemelor de interconectare deschise, pe care se bazează şi ale cărei concepte le utilizează și le extinde.

Keywords: gestiunea reţelelor de telecomunicaţii, sisteme de interconectare deschise, arhitectura software.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Liliana Dobrică, Considerations About Software Architecture for Telecommunication Management Networks, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(1), pp. 30-36, 2001.