Considerations About Equivalence Theorems for Search Algorithms

Eng. Cezar lonescu
Eng. Leon Baţachia
Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: În acest articol se face o prezentare a teoremelor NFL (“No Free Lunch Theorems”) a căror publicare a stârnit multe dezbateri în lumea științifică. Prezentarea este însoțită de consideraţii privind extinderi, corolare şi implicaţii ale acestor teoreme.

Keywords: algoritmi de căutare, optimizare, teoremele NFL.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Cezar lonescu, Leon Baţachia, Considerations About Equivalence Theorems for Search Algorithms, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(2), pp. 5-8, 1998.