CONPACK – A Supervision and Control System of Technological Processes

Eng. Th. Bălan
Eng. A. Buzuloiu
Eng. L. Busuioc
Eng. V. Uţă

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă unele realizări din cadrul Laboratorului de conducere a proceselor privind obținerea unui sistem flexibil, complet și uşor de utilizat în aplicaţii de conducere a proceselor. Sunt descrise procedurile de definire a procesului condus şi modul de prezentare a informaţiilor din proces.

Keywords: configurare sistem, editare interactivă, programe de control, timp real, bucle de reglare, plăci proces, grafice, bargrafuri, rapoarte.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Th. Bălan, A. Buzuloiu, L. Busuioc, V. Uţă, CONPACK – A Supervision and Control System of Technological Processes, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 4(4), pp. 29-36, 1994.