Concepts, approaches and instruments in the design of virtual industrial enterprises

Vladimir Florian
vladimir@ici.ro
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest

Mădălina Zamfir 
madalina@ici.ro

Florea Dincă
infosit@b.astral.ro
INFO SIT SA, Bucharest

Abstract: Lucrarea de față prezintă unele aspecte ale cercetărilor desfășurate până în prezent în cadrul Proiectului de Cercetare de Excelență “ORGVIRT”. Obiectivul cercetărilor din fazele încheiate, a constat în elaborarea unui cadru conceptual și metodologic care să poată oferi fundamentul pentru elaborarea de sisteme informatice și produse program pentru managementul întreprinderilor virtuale industriale.

Keywords: întreprindere virtuală, model de referință, metodologie, ingineria întreprinderii, competențe de bază, selectarea partenerilor, optimizare, model de proces, proces de afaceri distribuit, limbaj de modelare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Vladimir Florian, Mădălina Zamfir, Florea Dincă, Concepts, approaches and instruments in the design of virtual industrial enterprises, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 79-86, 2006.