Computer standards & interfaces – the international journal on the development and application of standards for computers, data communications and interfaces – North Holland, vol. 14, issue 4, 1992

Obiectivele şi domeniul revistei:

Standardele şi aşa numitele interfeţe sînt esenţiale pentru construirea şi exploatarea sistemelor complexe de calcul şi comunicaţii. Acestea simplifică proiectarea şi construcţia componentelor hardware şi software. Computer Standards & Interfaces este o revistă internaţională care are următoarele preocupări:

– permite informarea relativ la activităţile şi progresele în definirea standardelor la nivel naţional şi internaţional;

– diseminarea experienţei utilizatorilor şi studiu de caz în aplicarea şi exploatarea standardelor;

– oferă un cadru pentru discutarea de către experţi a standardelor şi interfeţelor;

– stimulează cercetările relevante prin furnizarea unui mediu de referinţă specializat.

Această revistă se adresează:

– sponsorilor sau participanţilor la activităţile de definire şi ratificare oficială de standarde şi interfeţe;

– proiectanţilor şi celor care implementează sisteme de calcul cuprinzînd componente multiple hardware şi software;

– managerilor şi specialiştilor din organizaţii comerciale şi industriale precum şi din instituţiile academice care folosesc calculatoarele ce vor fi afectate sau influențate de dezvoltarea standardelor. […]

math. Angela Ioniţă
GeMaSOFT Laboratory
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Angela Ioniţă, Review of the journal Computer standards & interfaces – the international journal on the development and application of standards for computers, data communications and interfaces  (North Holland, vol. 14, issue 4, 1992), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(3), pp. 85-86, 1993.