Computer-Aided Programming of the Journey of An Ocean Liner

Eng. Gheorghe Bordea, PhD
Merchant Marine Institute of Constanța

Senior Lect., Alexandru Tertișco, PhD
Politehnica University of Bucharest

Eng. Alexandru Boicea
Politehnica University of Bucharest

Abstract: În lucrare, se consideră o rețea de transport, exprimată printr-un graf orientat G (N, A) în care mulțimea nodurilor N = {1, 2, …, n} reprezintă porturile, iar mulțimea arcelor A, dată de relaţia definită pe produsul cartezian A ⊆ N ⋅ N. Aceasta exprimă căile de comunicaţie, existente între porțiunile cuprinse în rețea. Pe rețeaua de transport G pot fi definite trasee închise, care reprezintă cicluri elementare de deplasare a navei dintr-un port oarecare i cu revenire în același port, după ce a tranzitat alte porturi j ≠ i, i, j ∈ N. Mulțimea tuturor ciclurilor elementare B = {B1 … Bk} este caracteristică rețelei date G. Pot fi determinate traseele închise mai complicate, care sunt numite cicluri neelementare. Acestea sunt construite ca o combinaţie liniară de cicluri elementare. În lucrare, se propune o metodă grafoanalitică şi este elaborat algoritmul determinării pe calculator a tuturor ciclurilor elementare, care aparţin reţelei şi, pe aceasta bază, a traseului neelementar, caracterizat de tranzitarea anumitor porturi de mai multe ori în cadrul aceluiaşi ciclu (care reprezintă, de fapt, traseul dorit).

Keywords: sisteme de evenimente discrete, rețele de transport, proiectare asistată de calculator.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Gheorghe Bordea, Alexandru Tertişco, Alexandru Boicea, Computer-Aided Programming of the Journey of An Ocean Liner, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 31-37, 1999.