Computational Systems Analysis. Topics and Trends

Achim Sydow (editor), Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, Holland, 1992, 458 pages.

Există tratate a căror apariție umple un gol în literatura de specialitate. Se poate afirma că lucrarea Computational Systems Analysis, publicată de cunoscuta editură olandeză Elsevier reprezintă tocmai o astfel de carte,

Impulsul publicării unui astfel de tratat datează de la Simpozionul ”Analiza Sistemelor şi simulare”, care a avut loc la Berlin în 1988, cînd s-a subliniat strînsa relaţie care există între analiza sistemelor complexe şi dezvoltarea de instrumente software pentru simulare. Analiza sistemelor cu ajutorul instrumentelor de simulare avansată este denumită Computational Systems Analysis şi ea reprezintă o stiință interdisciplinară care asociază teoria sistemelor, analiza numerică, stiinţa controlului şi a deciziei, inteligenţa artificială, tehnici şi instrumente informatice, în scopul investigării sistemelor complexe şi determinării strategiilor de dezvoltare. Aplicațiile cele mai pertinente sînt în domeniul sistemelor de fabricaţie asistată de calculator (CIM), al sistemelor energetice, al sistemelor macro-economice şi (dar nu în ultimul rînd) al sistemelor naturale (biologice, ecologice, de protecţia mediului) şi altele. […]

Florin Stănciulescu, PhD 
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Florin Stănciulescu, Review of Computational Systems Analysis. Topics and Trends, by Achim Sydow (editor), (Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, Holland, 1992, 458 pages), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 79-80, 1992.