Client-Server Technologies

Math. Florin Păunescu, PhD

Global Services and Systems – Glossy S.A.

Din punct de vedere al raportului dintre producătorii (furnizorii) de produse şi servicii din domeniul tehnologiei informaticii (TI) şi utilizatorii acestora, se constată o basculare spre aceştia din urmă. Această basculare se manifestă printr-o schimbare de atitudine a utilizatorilor față de oferta de produse informatice: utilizatorii solicită de la producători/furnizori soluţii/rezolvări pentru problemele lor, nu calculatoare şi programe care să fie utilizate în soluționarea unor cerinţe/probleme specifice.

Aceste soluții trebuie să fie eficiente sub aspectul raportului performanţă/cost, cu o interfaţă om/calculator convivială şi transparentă față de complexitatea arhitecturală şi/sau structurală.

În plus, utilizatorii solicită ca soluţiile oferite să le garanteze investiţiile făcute şi să le asigure independenţa în raport cu producătorul/furnizorul ales la un moment dat.

Această schimbare de atitudine a utilizatorilor este crucială pentru că ea cuprinde implicit, unele aspecte care țin de arhitectura, flexibilitatea, caracteristicile de performanță şi extensibilitatea (deschiderea) soluţiei, care anterior erau mai puţin specificate sau chiar neglijate. Termenul de extensibilitate, care exprimă potenţialul unei soluţii de a se adapta unui context dinamic şi evolutiv fără a afecta opţiunile arhitecturale şi indicii de performanță, completat cu cerința ca aceasta să poată fi realizată pe baza produselor achiziţionate de la furnizori diferiţi, conferă caracterul “deschis” al soluţiei. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Florin Păunescu, Client-Server Technologies, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(1), pp. 83-85, 1995.