Classification of Flat Forms Using Syntactical Distances

dr. ing. Ovidiu Grigore
dr. ing. Octavian Grigore
Politehnica University of Bucharest

Abstract: În lucrare sunt prezentate metode de clasificare sintactice, bazate pe compararea cu modele (“matching”). În general, formele plane (caractere, imagini de obiecte etc.) au o alcătuire complexă, care, într-o abordare globală de tip statistic, conduc la discriminări greoaie, cu rezultate destul de slabe. Din acest motiv, s-a utilizat o descriere sintactică a formelor, care pune în evidenţă modul lor de alcătuire atât din punct de vedere al componentelor, cât şi al relațiilor dintre acestea. Pentru clasificarea structurilor clasice rezultate, s-au folosit distanțe corespunzătoare. S-a introdus o nouă distanță sintactică normată, care a condus la îmbunătăţirea rezultatelor de clasificare obținute prin utilizarea distanței clasice Wagner-Fischer. În final, sunt prezentate rezultatele obținute într-o aplicaţie de clasificare a rezultatelor scrise de mână.

Keywords: recunoaştere sintactică a formelor, distanţe sintactice, clasificarea formelor plane.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ovidiu Grigore, Octavian Grigore, Classification of Flat Forms Using Syntactical Distances, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(2), pp. 22-27, 2001.