CIM – Computer Integrated Manufacturing

Eng. Dumitru Petre Popescu
The Institute for Research in Informatics

Abstract: Definirea sistemelor integrate de producţie trebuie privită într-o manieră evoluționistă şi are în vedere aspectele funcţionale, conceptuale şi tehnologice.
Structura fluxului material, structura funcţională și structura suportului tehnologic, hardware si software, constituie elementele reprezentative ale unui sistem integrat de producţie.

Keywords: sisteme productive, integrare, aided-computer, funcțiuni, structuri.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Dumitru Petre Popescu, CIM – Computer Integrated Manufacturing, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(1), pp. 7-25, 1992.