Uncategorized

LATEX – Math into LATEX

George Grätzer Birkhäuser, Springer, Boston, 2000, 584 p. LATEX a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai solicitate editoare de texte ştiinţifice, în special matematice, folosit în egală măsură de mari edituri şi de societăţile ştiinţifice organizatoare de congrese de matematică, informatică şi alte domenii. Cartea prezentată se află …

Read More »

Elements of Nonlinear Analysis

Michel Chipot Birkhäuser Verlag AG, Basel, 2000, 256 p., Hardcover Lucrarea de faţă explorează vastul câmp al analizei nelineare, subliniind ideile fundamentale ale domeniului de cercetare şi mai puţin sofisticatele rafinamente ale teoriei. Două exemple clasice din fizică (şi anume, difuzia şi elasticitatea) şi biologie servesc drept motivaţie a părții …

Read More »

Qualitative Theory of Hybrid Dynamical Systems

A. Matveev, A. Savkin  Birkhäuser Verlag AG, Basel-Berlin-Boston, 2000, 360 pages, Hardcover Lucrarea celor doi autori, primul, profesor la Universitatea din Petersburg, cel de al doilea, la University of Western Australia, constituie o monografie asupra sistemelor dinamice hibride. Sistemele dinamice hibride au atras interesul unui public larg în ultimii ani, …

Read More »

Modeling in Applied Sciences

Editors: N. Bellomo, M. Pulvirenti Birkhăuser Berlag AG, Basel-Berlin-Boston, 2000, 440 pages, Hardcover Cartea recenzată, ai cărei autori sunt profesori la Politehnica din Torino şi, respectiv, Universitatea din Roma, este dedicată modelării complexelor sisteme biologice, chimice şi fizice, dar şi modelării din domeniul sistemelor inginereşti cum sunt hidrodinamica şi altele. …

Read More »

First Steps in LATEX

George Gratzer  Birkhäuser, Boston & Springer Verlag, New York, 1999 În ultimii ani, se constată un interes sporit pentru editorul de texte ştiinţifice şi, mai ales, matematice, cunoscut sub numele de LaTeX. Această constatare nu priveşte numai marile edituri care publică reviste de specialitate şi cărți în domeniul matematicii, informaticii, …

Read More »

Informatica industrială. Noi paradigme şi aplicaţii (Industrial Informatics. New Paradigms and Applications)

Florin Gheorghe Filip Boldur Bărbat Technical Publishing House, Bucharest, 1999 Monografia “Informatica industrială – Noi paradigme şi aplicaţii”, elaborată de F. G. Filip şi B. Bărbat, reprezintă un eveniment nu numai pentru faptul că deschide Colecţia “Tehnologia Informaţiei” a Editurii Tehnice, semnificaţia pentru acest început de mileniu, dar şi pentru …

Read More »

Topics in Nonlinear Analysis

Joachim Escher Gieri Simonett (editors) Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1999 Analiza nelineară este un domeniu de cercetare pe cât de interesant, pe atât de dificil, datorită faptului că, spre deosebire de sistemele liniare care se supun principiului superpoziţiei, sistemele neliniare nu ascultă de acest principiu şi sunt, de aceea, …

Read More »

Scaling Limits and Models in Physical Processes

Carlo Cercignani, David H. Sattinger Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1998 Modelarea matematică a proceselor fizice este o problemă mai veche, dar mereu actuală, mai ales de la apariţia calculatorului personal, care pune la dispoziţia cercetătorului instrumente de calcul puternice. În acest context, evaluarea limitelor şi a modelelor în procesele …

Read More »