Friday , 22 January 2021
roen

Uncategorized

Handwritten Character Recognition

Eng. Mihaela M. Oprea, PhD Petroleum-Gas University of Ploiești Abstract: Dezvottarea unor interfețe inteligente, care să permită recunoașterea on-line sau off-line a caracterelor scrise de mână, reprezintă o direcție prioritară a inteligenței artificiale, în contextul apariției unor noi aplicații generate de tehnologia mobilă. Lucrarea prezintă principalele metode de recunoaștere, utilizate …

Read More »

Data Bases Cloning

Ion Ivan Silviu Niculescu Cătălin Boja Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Operația de clonare informatică este descrisă în general pentru software. Articolul de față își propune să dezvolte tipologiile clonării bazelor de date și să prezinte o aplicație de clonare a bazei de date a contractelor economice. Se efectuează …

Read More »

Some Key Aspects in Geospatial Data Mining

Angela Ioniță, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Organizat în patru capitole, acest articol este un rezumat al Raportului Tehnic 630/2, elaborat în mai 2002, în cadrul Proiectului INTAS nr. 397: DATA MINING TECHNOLOGIES AND IMAGE PROCESSING: THEORY AND APPLICATIONS. În primul capitol, sunt …

Read More »

ITS Manual – A Source of Information Regarding the Intelligent Transport Systems

Gabriela Rodica Hrin National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Prin Programul AMTRANS – “Amenajarea Teritoriului și Transporturi” – program național de Cercetare și Dezvoltare Tehnologică, în cadrul contractului 1C09/2001 s-au elaborat: “Îndrumarul privind sistemele inteligente de transport”, care oferă o viziune generală strategică, tehnologică și organizatorică …

Read More »

Simularea unei acționări cu motoare de c.c.

Eng. Octavian Grigore, PhD Eng. Barbelian Mihai Abstract: În prezent, apariția unor procesoare puternice (în special a procesoarelor numerice de semnal) a permis realizarea unor sisteme de acționare electrică, deosebit de performante și fiabile. Un Sistem de Acționare Electrică (SAE) reprezintă un ansamblu de elemente conectate în vederea atât a …

Read More »

Wireless Communication Standards: Historical Overview and Analysis

PhD student, Eng. Ștefan Mocanu Politehnica University of Bucharest smocanu@rdslink.ro Abstract: Articolul prezintă aspecte de bază ale comunicațiilor wireless, oferind o analiză comparativă a celor mai utilizate standarde, protocoale și tehnici folosite în acest domeniu deosebit de actual, aflat într-o continuă dezvoltare și perfecționare. Sunt abordate aspecte precum caracteristici funcționale, …

Read More »

Software Programs Certification through Imprints

Ion Ivan Cosmin Apostol Academy of Economic Studies Abstract: Producția software presupune elaborare de proceduri și reutilizare de componente. Procesele de dezvoltare software original necesită cheltuieli deosebit de mari. Lucrarea își propune identificarea produselor – program originale, care îndeplinesc o serie de caracteristici de calitate. Se definește amprenta software. Sunt …

Read More »

Handwritten Character Recognition System

Eng. Mihaela M. Oprea, PhD Petroleum-Gas University of Ploiești Department of Computer Science Abstract: Lucrarea prezintă arhitectura unui sistem de recunoaștere a caracterelor scrise de mână, sistem dezvoltat în cadrul proiectului de cercetare INFOSOC, contract nrt 58/2002. Keywords: recunoașterea formelor, recunoașterea caracterelor scrise de mână. View full text CITE THIS …

Read More »

Multipurpose Virtual Laboratory for Long Distance Learning

stud. Mircea Nedelcu Senior Lect., Eng. Daniela Saru razvanf@ici.ro Politehnica University of Bucharest mirceaned@kro, saru@aii.pub.ro Abstract: Lucrarea prezintă rezultatele obținute în activitatea de proiectare și de implementare a unui laborator virtual, cu caracter multidisciplinar, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității “Politehnica” București. Sunt discutate conceptul de laborator …

Read More »