C++ Programs’ Ortogonality Software Mining

Ion Ivan
ionivan@ase.ro

Daniel Milodin
daniel.milodin@ase.ro

Sorin-Nicolae Dumitru
sorin.dumitru@yahoo.com

Bucharest Academy of Economic Studies

Abstract: Se prezintă conceptul de ortogonalitate pentru entități text. Se construiesc indicatori de măsurare a ortogonalității. Se utilizează indicatori pentru măsurarea ortogonalității programelor scrise în limbajul C++. Se analizează influența măsurării ortogonalității asupra creșterii calității programelor C++. Rezultatele sunt bazate pe utilizarea de software destinat studiului ortogonalității produselor – program scrise în diferite limbaje de programare.

Keywords: entitate text, ortogonalitate.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ion Ivan, Daniel Milodin, Sorin-Nicolae Dumitru, C++ Programs’ Ortogonality Software Mining, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 17(2), pp. 39-54, 2007.