Biometry: the fingerprint related to the password

Biometria permite, datorită analizei caracteristicilor fizice ale indivizilor, limitarea incertitudinii legată de utilizarea codurilor de acces.
Securitatea se sprijină cel mai adesea pe utilizarea codurilor de acces şi pe cuvinte de acces (parole). Nu este niciodată sigur sută la sută că cel care utilizează un cod de acces este într-adevăr cel căruia i-a fost atribuit. De ce să nu se utilizeze tehnicile biometrice pentru a reduce această marjă de incertitudine? Cele mai cunoscute sînt dinamica semnăturii şi amprentele digitale. Există totuși produse de recunoaştere a vocii, de măsurare a amprentelor degetelor şi mîinii și de analiză a retinei.
André Denis (responsabilul securităţii sistemelor de informare din industria apărării din firma Alcatel Titn), promotorul sistemului Isard de recunoaştere dinamică a semnăturii, afirmă că “este tot mai mult necesară utilizarea acestor tehnici pentru a fi siguri că persoana care are acces la un sistem este cea autorizată. Legile informaticii cer dovezi”. […]

(Rosé, Ph.: “Biométrie: l`empreinte pour mot passé”, In: Le Monde Informatique, nO. 417, June 18, 1990, p. 30)

Translation by:
Victoria Haiduc
Institute for Research in Informatics

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Victoria Haiduc, Biometrie: amprenta pentru cuvîntul de acces (Biometry: the fingerprint related to the password), (traducere după “Biométrie: l`empreinte pour mot passé”, by Rosé, Ph., In: Le Monde Informatique, no. 417, June 18, 1990, p. 30), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 83, 1991.