Beyond Technical Skills: Why you Need To Learn How to Manage eBusiness?

Noile tehnologii fac ca accesul, stocarea şi transmiterea informaţiei să fie din ce în ce mai accesibile şi mai
ieftine. Dispunând de informaţia digitală, aceasta poate fi transformată în noi valori economice şi sociale, creând imense oportunități pentru dezvoltarea de noi produse şi servicii. Informaţia devine astfel resursa-cheie pentru economia digitală.

Pentru companiile din Europa de Est – în mod particular pentru IMM-uri – aplicarea noilor TIC în procesele de business (eBusiness) constituie o nouă provocare, în special în condiţiile aspirațiilor de aderare la UE. Pe de altă parte, adoptarea eBusiness şi, în special, a comerțului electronic oferă noi oportunități companiilor est-europene pentru a face faţă competitorilor vestici şi pentru integrarea în piaţa internă europeană.

Practica țărilor avansate a dovedit că, deşi utilizarea noilor tehnologii necesită o serie de investiţii atât în mijloace tehnice, dar mai ales în resursa umană, efectele benefice ale eBusiness sunt tot mai evidente atât la nivel microeconomic, cât şi macroeconomic. Lipsa de iniţiativă şi de implicare în acest proces de tranziţie către economia digitală poate avea urmări grave atât asupra supraviețuirii/menţinerii/dezvoltării unei organizații, cât şi asupra economiei sectorului, regiunii sau țării respective, în ansamblu.

[…]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
***, Beyond Technical Skills: Why you Need To Learn How to Manage eBusiness?, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(4), pp. 76-77, 2002.